fbpx
KAPVC zenklas colors

2024 metai

Projektas ,,Atspari bendruomenė: integralios paslaugos asmenims krizėje”

2024 m. gegužės 21 d. – 2024 m. gruodžio 31 d.

Projektas finansuojamas pagal Klaipėdos miesto savivaldybės mero potvarkiu 2024 m. balandžio 26 d. Nr. M-488 patvirtintą lėšų, skirtų nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų daliniam finansavimui, paskirstymą ir patikslintą socialinio projekto išlaidų sąmatą. Šiam projektui  įgyvendinti skirta 11 200,00 Eur (vienuolika tūkstančių du šimtai eurų) iš Socialinės atskirties mažinimo programos Nr. 12 priemonei „Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų dalinis finansavimas (priemonės kodas – 12.01.02.04.01) skirtų lėšų.

Projektas skirtas krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, smurtas artimoje aplinkoje, artimojo netektis ir kt.) esančioms šeimoms ir vienišiems asmenims.

Projekto tikslas:

Projektas ,,Bendrystėje lengviau”

2024 m. gegužės 22 d. – 2024 m. gruodžio 15 d.

Projektas finansuojamas vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. AV-642 ,,Dėl lėšų skyrimo smurto, savižudybių, priklausomybių, prekybos žmonėmis prevencijos atrinktiems projektams“.

Projektas skirtas sociokultūrinėms paslaugoms teikti.

Projekto tikslas: