fbpx
KAPVC zenklas colors

Tėvo diena: tėvo vaidmuo vaikų gyvenime

2024-06-01 | Darius Docius | Tėvo diena | vyrucentras.lt

Tėvo diena

Tėvo diena kasmet Lietuvoje minima pirmąjį birželio sekmadienį.

Ši diena, kuri pradėta minėti XX a. pradžioje, yra skirta pagerbti tėvų svarbą šeimose ir jų įtaką vaikų gyvenimui. Tėvo dienos ištakos siekia 1910 metus, kai Spokane mieste, Vašingtono valstijoje. Sonora Smart Dodd sumanė pagerbti savo tėvą, kuris po žmonos mirties vienas augino šešis vaikus.

Nuo to laiko šios dienos paminėjimas išplito po visą pasaulį, nors skirtingose šalyse jis švenčiamas skirtingomis dienomis.

Moksliniai tyrimai ir praktiniai stebėjimai rodo, kad tėvai atlieka nepaprastai svarbų vaidmenį formuojant vaikų gerovę, socialinius įgūdžius, emocinį stabilumą ir intelektualinę raidą. Apie tai plačiau pateikiama informacija šiame straipsnyje. Gero skaitymo!

Tėvo emocinis ryšys su vaikais yra labai svarbus

Tyrimai rodo, kad vaikai, kurie turi stiprų ir palaikantį ryšį su tėvu, dažniau jaučiasi saugūs ir labiau pasitiki savimi. Jautrūs ir palaikantys tėvai prisideda prie didesnės vaikų socialinės kompetencijos ir geresnių santykių su bendraamžiais. Šis ryšys taip pat padeda vaikams geriau reguliuoti emocijas ir išvengti elgesio problemų.

Tėvų įtaka vaikų elgesiui ir vertybėms yra nepakeičiama

Tėvai yra pavyzdys, kaip elgtis, spręsti problemas ir bendrauti su kitais žmonėmis. Per savo veiksmus ir žodžius tėvas formuoja vaikų moralinius ir etinius principus, mokydamas juos sąžiningumo, pagarbos ir atsakomybės. Vaikai dažnai kopijuoja savo tėvų elgesį, todėl tėvo pavyzdys yra ypatingai svarbus.

Tėvo indėlis į vaikų intelektualinę raidą yra labai reikšmingas

Tėvai, kurie aktyviai dalyvauja vaikų ugdyme, skatina juos mokytis, tyrinėti pasaulį ir siekti savo tikslų. Tyrimai parodė, kad vaikai, kurių tėvai dalyvauja mokymosi procese ir dažnai su jais kalbasi mokymosi pasiekimų tema, pasiekia geresnius rezultatus mokykloje ir turi aukštesnius kalbos įgūdžius. Tokie vaikai dažniau ugdo kritinį mąstymą ir problemų sprendimo įgūdžius.

Tėvų santykiai ir jų įtaka vaikų gerovei

Be tiesioginio tėvų poveikio vaikams, tėvas gali daryti netiesioginę įtaką per savo santykius su vaiko motina. Palaikantys ir bendradarbiaujantys tėvų santykiai yra susiję su geresne vaikų savireguliacija ir mažesnėmis elgesio problemomis​. Konfliktai tarp tėvų, ypač priešiški ir neišspręsti, gali neigiamai paveikti vaikų emocinę būseną ir elgesį.

Lygiavertis tėvų vaidmuo

Svarbu paminėti, kad šalyse, kuriose tėvams suteikiamos vienodos vaiko priežiūros atostogos, pavyzdžiui, Norvegijoje ir Švedijoje, tėvai yra aktyviau įtraukiami į vaikų auginimą. Tokia politika padeda kurti lygiavertį tėvų vaidmenį šeimoje ir skatina geresnį vaikų ir tėvų ryšį​.

Apibendrinant, tėvo vaidmuo vaikų gyvenime yra įvairiapusis ir itin svarbus. Tėvas padeda vaikams formuotis kaip asmenybėms, suteikia emocinį palaikymą, moko vertybių ir skatina intelektualinį augimą. Tėvo diena yra puiki proga prisiminti šią svarbią rolę ir padėkoti tėvams už jų indėlį į mūsų gyvenimą. Tėvų ir vaikų santykiai yra turtas, kurį reikia branginti ir puoselėti visą gyvenimą.

Tekstas parengtas remiantis Jennifer E. Lansford (2021). The importance of fathers for child development. https://www.psychologytoday.com/intl/blog/parenting-and-culture/202106/the-importance-fathers-child-development